Lya BenistNadat ik in 1976 als fysiotherapeut ben afgestudeerd, ben ik in 1976 gestart met werken in de praktijk voor fysiotherapie Dos Winkel en Michel van Osch in Delft. In 1977 startte deze praktijk met de Cyriax cursus, die later onder de naam Nederlandse Akademie voor Orthopedische Geneeskunde ( NAOG) is voortgezet.

In 1980 haalde ik het diploma docent International Association of Academies of Orthopaedic Medicine en tot 1996 heb ik daar lesgegeven. Ook in België, Duitsland en Oostenrijk heb ik als docent gewerkt.

Sinds 1983 werk ik als manueel therapeut vgl systeem van de Bijl.

Tot 2013 werkte ik als manueel therapeut en mede eigenaar in een grote maatschap in Delft.

Vanaf 2013 ben ik met mijn praktijk Manuele Therapie E.S. ® gestart in Den Haag. Vanaf deze datum werk ik ook als freelance manueel therapeut bij Fysiotherapie Neervoort aan de Herculesweg 14 in Delft.

Verder heb ik me nog verder gespecialiseerd in de Osteopathie, Craniosacraal en Dry Needling.

M 06 23 80 24 14


Kosten Manuele Therapie E.S.®

De kosten van een behandeling Manuele Therapie E.S.® bedragen € 87,00. Een behandeling duurt 45 tot 60 minuten.
U ontvangt de factuur van de behandeling en deze wordt door uzelf betaald aan de Manueel Therapeut, L.W. Benist-Ouwerkerk.
De factuur kunt u insturen naar uw ziektekostenverzekering, die het bedrag, dat wordt vergoed, terugstort op uw rekening. De hoogte van de vergoeding is per verzekeringsmaatschappij verschillend en afhankelijk van het soort aanvullende zorgpolis, die u heeft afgesloten.

Een overzicht van de vergoedingen 2021van de Nederlandse zorgverzekeraars vindt u op www.pvmt.nl onder het kopje vergoedingen 2021.

De gereserveerde tijd voor een behandeling, die 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal niet in rekening worden gebracht. Als de afzegging korter dan 24 uur van te voren plaats vindt, zal deze dus wel worden gedeclareerd.

De betalingsvoorwaarden van de VMT zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle onder nummer 64/2001 dd 26 november 2001.