Voor Fysiotherapie Neervoort is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continue. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang.

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk ontvangt u een vragenlijst van Mediquest. Dit is een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig.

Met Mediquest waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt.

De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is dus vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.